Velkommen til Høvekoret

Bagest midt for Gunnar Rønning Sigaard og f.v. og fremover: Sven Stenhøj, Peter Svensson, Jan Bjørnshøj, Harry Eriksen, Erling Christensen, Gitte Clausen, Dóra Simonsen, Lisbetth Frederiksen, Dorrit Rydal, Ditte Meinertz, Birgitte Marfelt, Sigrun Christensen, Annette Longsholm, Aase Klint, Inger Marie Nilsson, Ruth Sams, Lica Modig, Lisbet Gulstad, Hanne Hansen, Birgit Løren, Tove Kristensen, Lisa Garboe Jensen, Karen Howitz Johansen og dirigent Anna Karina Berg. (Foto: Jakob Eistrup)

Høvekoret er et flerstemmigt kor for dig, der vil gå i dybden med klangen og være fortrolig med teksterne, så der er overskud til at arbejde med selve udtrykket.

 

Høvekoret øver hver tirsdag kl. 15.30-17.30. Forårs/sommersæsonen på 20-23 øvegange strækker sig fra januar til juni. Efterårs/vintersæsonen på omkring 17 øvegange løber fra august til december.

 

Nye kormedlemmer kan komme og lytte til koret et par gange og så tage en snak med korets dirigent om optagelse i koret. Du skal ikke kunne synge fra bladet, men du vil have fordel af at kunne støtte dig til noderne under indøvning af sangene. Som en hjælp bliver nye sange så vidt muligt optaget hver stemme for sig, og lydfilerne bliver gjort tilgængelige for alle på dropbox.

 

Vi holder tre-fire koncerter årligt og kan hyres til større og mindre arrangementer. Desuden optræder vi til korstævne på Den rytmiske Højskole i april/maj. Op til koncerterne forventes du at møde til alle øvegangene.

 

Høvekoret er et kor under LOF, Liberalt Oplysnings forbund.

Kontakter i Høvekoret:

Dirigent:

 

Anna Karina Berg

akberg@live.dk

tlf. 2217 2258


 

Korudvalg:

 


Lisbetth Frederiksen

mosevang174@gmail.com


Gunnar Rønning Sigaard

grs2019@gmail.com


Dorrit Rydal

d.i.r@hotmail.dk


Aase Klint

klintthorup@gmail.com


Margrethe Tjalve

margrethetjalve1@gmail.com

 

 

Hjemmesideredaktør:

Birgitte Marfelt

birgittewillemoesmarfelt@gmail.com