Velkommen til Høvekoret

Høvekoret er et kor for dig, der vil gå i dybden med klangen og være fortrolig med teksterne, så der er overskud til at arbejde med selve udtrykket.

 

Høvekoret øver hver tirsdag kl. 15.30-17.30. Forårs/sommersæsonen på 20-23 øvegange strækker sig fra januar til juni. Efterårs/vintersæsonen på omkring 17 øvegange løber fra august til december.

 

Nye kormedlemmer kan komme og lytte til koret et par gange og så tage en snak med korets dirigent om optagelse i koret. Du skal ikke kunne synge fra bladet, men du vil have fordel af at kunne støtte dig til noderne under indøvning af sangene. Som en hjælp bliver nye sange så vidt muligt optaget hver stemme for sig og gjort tilgængelig for alle på dropbox.

 

Vi holder mindst fire koncerter årligt og kan hyres til større og mindre arrangementer. Desuden optræder vi til korstævne på Den rytmiske Højskole i april/maj. Op til koncerterne forventes du at møde til alle øvegangene.

 

Høvekoret er tilmeldt Oda, Odsherred Dag- og Aftenskole.